No308黑丝高跟美脚写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

No308黑丝高跟美脚写真套图33P丝袜模特Legku丝袜

热邪传入阳明之里,则发渴消水;传入少阴,则口燥咽干而渴,故渴而大便结。未止者,四日后下之,此作协热利也。

明日不大便,脉反微涩者,里虚也,为难治,不可更与承气汤也。若不咳者,不痛。

又云结胸症,但头汗,用大陷胸汤;但头汗,身发黄,用茵陈汤;心中懊,但头汗,栀子豆豉汤。如舍昔人之着述而谈医,犹舍孙吴之兵法而贾勇也,鲜有济矣。

此条言发热汗出,脉浮缓,乃是风伤卫之中风症。 赵嗣真曰∶《明理论》云,往来寒热者,邪正之分争也。

今家秘化立此方,和解夹食外感,以开化方比例之妙法。面赤之症,不特太阳阳明,即少阳表邪不散亦有,故以柴胡汤加羌活、防风。

家秘去黄。柴胡栀子豆豉汤,即前方加柴胡,懊热而无滞,止须原方。

Leave a Reply